Wirtualne biuro

Formularz zgłoszeniowy usługi Wirtualnego biura

  Status Przedsiębiorstwa:
  Wpisane do KRS lub CEiDGSpółka kapitałowa w organizacji

  Wybrany Pakiet:
  StandardBiuroPremium

  Okres obowiązywania umowy (od 1 do 24 miesięcy):

  od

  do

  Forma płatności:
  miesięcznaroczna z góry (1 miesiąc gratis)

  Skanowanie korespondencji:
  tylko na żądaniekażdej wpływającej

  Dodatkowe informacje lub uwagi:

  Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Wirtualnego Biura przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (do pobrania poniżej) i akceptuję jego postanowienia.

  Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia.Klauzula informacyjna