Zarząd

Tomasz Szymajda - Prezes Zarządu

Radca Prawny. Obecnie Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. Poprzednio zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Posiada doświadczenie jako trener i wykładowca z dziedzin prawa. Wieloletni praktyk w stosowaniu ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane, a także ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa handlowego i gospodarczego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w rejestracji i tworzeniu spółek prawa handlowego m.in. z kapitałem publicznym oraz praktykę w realizacji projektów ze wsparciem środków unijnych. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. szkolenia z zakresu Prawo Zamówień Publicznych, Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji.

Rada Nadzorcza

Przemysław Pytlak - Przewodniczący Rady

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Członek Rady Nadzorczej PPNT Sp. z o.o. od 2016 roku.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zasadami udzielania pomocy publicznej, w szczególności z zakresu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych. Członek zespołu zarządzającego oraz Komitetu Inwestycyjnego jednego z Funduszy BridgeAlfa, wspartych w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR. Autor publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Łukasz Jaremek - Wiceprzewodniczący Rady

Raca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek (Uniwersytet Warszawski) oraz z zakresu biznesowych i prawnych aspektów restrukturyzacji i upadłości (Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie, a także współpracując jako radca prawny ze Stowarzyszeniem Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie oraz Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland. Od 2015 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, administracyjnego, rodzinnego, podatkowego i karno-skarbowego. Równocześnie od 2023 r. pracuje jako radca prawny w Departamencie Kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej PPNT Sp. z o.o. od 2019 r.

Marcin Szewczak - Członek Rady