Certyfikat AMI

Decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. otrzymał "Certyfikat Akademii Menadżera Innowacji potwierdzający ukończenie III edycji programu rozwoju kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie".