Certyfikat SOOiPP

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, w dniu 20 grudnia 2022 r. został przyznany Certyfikat potwierdzający spełnianie środowiskowych standardów działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. Certyfikat wydano w oparciu o wnioski z oceny przeprowadzonej w dniach 10 listopada - 20 grudnia 2022 r. na okres 2 lat.

Certyfikat przyznano w obszarze funkcjonalności:

  • inkubacja
  • infrastrukturalne