Centrum Technologiczne

Centrum Technologiczne to specjalnie utworzona powierzchnia, która ma umożliwić wsparcie dla transferu nowych technologii do sfery biznesu.

W Centrum Technologicznym koncentruje się komercyjna działalność Parku polegająca na udostępnianiu powierzchni biurowej i produkcyjnej firmom technologicznym funkcjonującym na rynku.

Idea Centrum Technologicznego współgra z założeniami myśli naukowo - badawczej bazującej na wykorzystaniu powierzchni PPN-T do celów produkcyjnych. CT oferuje przedsiębiorcom przystosowane i wyposażone pomieszczenia biurowe o powierzchni od 13 do 60 m2, pomieszczenia laboratoryjne pod adaptację o powierzchni od 60 do 105m2 oraz pomieszczenia laboratoryjne z wyposażeniem o powierzchni do 60 do 105m2. Uzupełnienie oferowanych pomieszczeń stanowi wyodrębniona powierzchnia wystawiennicza (340m2 na I piętrze), która pozwala na wyeksponowanie technologii rozwijanych w PPN-T, organizacje wystaw, wernisaży. Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów CT jest wyposażone również w pomieszczenia przeładunkowe na potrzeby dostaw materiałów i odbioru produktów finalnych.