Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Puławach to szkoła z tradycją kształcenia zawodowego sięgającą roku 1964. Zespół szkół Technicznych zapoczątkował swą działalność kiedy przy budującym się kombinacie nawozów sztucznych utworzono Zasadniczą Szkołę Przyzakładową. Nabór do trzech klas pierwszych o specjalności aparatowy procesów chemicznych, przeprowadził Dział Kadr i Szkolenia Zakładów Azotowych w Budowie. Trzy lata później powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych, którego patronką została wybitna polska uczona Maria Skłodowska-Curie. Od samego początku szkoła była mocno związana z zakładami Azotowymi i kształciła specjalistów głównie na ich potrzeby. Doskonałe zarządzanie szkołą i jej dynamiczny rozwój spowodowały wzrost ilości kierunków kształcenia i tak w poszczególnych latach jej istnienia do specjalności chemicznych dołączyły takie kierunki kształcenia jak technik ochrony środowiska czy technik mechanik. Istotnym etapem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej było wprowadzenie zawodu technik informatyk i  technik teleinformatyk cieszący się dużym powodzeniem wśród młodzieży kończącej etap kształcenia podstawowego. W związku z rosnącym zainteresowaniem tymi kierunkami dyrekcja szkoły ZST oraz zarząd PPN-T zawarli porozumienie dotyczące kształcenia uczniów w tych zawodach na terenie PPN-T, obiekcie doskonale wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt na którym, uczniowie mogą rozwijać praktyczne umiejętności.

Udostępnione pracownie Parku pozwalają prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmujące swoją tematyką podstawę programową realizowaną w danych zawodach. Uczniowie nabywają tu wiedzę z zakresu specjalistycznych tematów przypisanych do  niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu takich jak: zaawansowane konfiguracje systemów operacyjnych dla stacji roboczych serwerów czy urządzeń mobilnych, konfiguracje urządzeń teleinformatycznych, central i połączeń między nimi oraz urządzeń sieciowych oraz programowanie strukturalne i obiektowe pozwalające tworzyć skrypty i  aplikacje dla systemów komputerowych jak i stron internetowych.