Usługi doradcze i konsultacyjne

 

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości świadczy usługi informacyjne i doradcze na rzecz przedsiębiorców będących najemcami lokali, zleceniodawców Wirtualnego Biura oraz podmiotów inkubowanych w ramach projektu Wschodni Akcelerator Biznesu znajdujących się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy.

 

Zakres tematyczny dotyczący świadczonych usług obejmuje:

 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej,
 • aspekty związane z zatrudnianiem pracowników,
 • świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ochrona własności intelektualnej,
 • systemy jakości: ISO 9001 i HACCP,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • wykorzystywanie technologii informatycznych,
 • ochrona interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
 • możliwości uzyskania dofinansowania działalności z różnych źródeł,
 • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 • elementy prawa zamówień publicznych,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego,
 • informacja na temat usług proinnowacyjnych,
 • zagadnienia związane z marketingiem przedsiębiorstw,
 • zagadnienia związane z organizacją przedsiębiorstw,
 • zagadnienia związane z prowadzeniem finansów przedsiębiorstw,
 • inne stwierdzone w trakcie diagnozy.

Szczegółowy zakres usług informacyjnych i doradczych możliwych do realizacji dla grup wymienionych powyżej jest poprzedzony diagnozą przeprowadzaną przez doradcę z indywidualnym klientem/wskazanym przedstawicielem klienta. Diagnoza może zostać przeprowadzona w formie rozmowy/korespondencji z użyciem elektronicznych form przekazu/komunikacji. Diagnoza stanowi element usługi informacyjnej/doradczej.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy określony zostaje indywidualny obszar wsparcia, forma oraz wymiar godzinowy wsparcia dla poszczególnych klientów. Uczestnictwo we wsparciu dokumentowane jest przez doradcę i potwierdzane przez osobę uczestniczącą, również w formie korespondencji z użyciem elektronicznych form przekazu/komunikacji.

 

Wymiar czasowy świadczenia usług informacyjnych i doradczych: 4 godziny zegarowe tygodniowo, w tym:

 • usługa informacyjna: 2 godziny zegarowe tygodniowo,
 • usługa doradcza: 2 godziny zegarowe tygodniowo.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami informacyjnymi i doradczymi, prosimy o kontakt bezpośrednio z Fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości:

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

http://www.fpcp.org.pl/kontakt/

e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

tel. (81) 470 09 00

tel. (81) 470 09 01

fax. (81) 470 09 30