Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczyna kolejną, trzecią edycję jednego ze sztandarowych projektów.

Szkoła Lidera to stacjonarny, kompleksowy kurs szkoleniowy, skierowany do kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych lub usługowych wspierających produkcję, które mogą skorzystać z pomocy publicznej, głównie w sektorze MŚP. Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw do skutecznego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm w kierunku stosowania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce.

W programie mogą wziąć udział Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

W ramach projektu zostało zaplanowanych 9 dwudniowych zjazdów szkoleniowych, które odbędą się w różnych miastach w Polsce w miejscach, gdzie znajduje się odpowiednie zaplecze szkoleniowe i demonstracyjne. Pierwsze i ostatnie szkolenie odbędzie się w Radomiu w siedzibie Fundacji, pozostałe w miejscach wskazanych przez partnerów w następujących miastach: Wrocławiu, Szczecinie, Puławach, Tarnowie, Krakowie, Gliwicach i Warszawie.

Partnerami projektu są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Śląska, Wrocławski Park Naukowo-Technologiczny, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Coventry University, Instytut Badań Edukacyjnych, APA Group, EMT Systems, ELPLC sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji projektu.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 31 marca o godzinie 23:59. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Szkoły Lidera.