Porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy

W dniu 17.01.2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli PPN-T Sp. z o.o. z Politechniką Lubelską Wydział Zarządzania.

Zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy.

Wydział Zarządzania reprezentowali - Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni oraz Prodziekan ds. kształcenia dr Bartosz Przysucha. Puławski Park Naukowo-Technologiczny reprezentował Tomasz Szymajda - Prezes Zarządu.

Zamiarem Stron Porozumienia jest podjęcie wzajemnej współpracy w obszarze zwiększenia absorpcji innowacji oraz usług badawczo-rozwojowych, w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz projektów rozwojowych.