Porozumienie o wzajemnej współpracy z Lotniczą Akademią Wojskową

Dnia 26 lutego 2020 r. Puławski Park Naukowo-Technologiczny zawarł porozumienie o wzajemnej współpracy z Lotniczą Akademią Wojskową. Strony łącząc swój potencjał w postaci wiedzy, doświadczenia w celu dalszego rozwoju, jak również upowszechniania i promowania wiedzy naukowo-technicznej, deklarują nawiązanie wzajemnej współpracy w obszarze zwiększenia absorpcji innowacji oraz usług badawczo-rozwojowych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz projektów rozwojowych.