There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

Zakup usług specjalistycznych - stworzenie prototypu (MVP) wybranej funkcjonalności aplikacji mobilnej według metodologii Design Sprint do automatyzacji procesów agencji pracy tymczasowej w branży HoReCa dla Podmiotu Inkubowanego SkyOS Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
Wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 4
Projekt umowy - Załącznik nr 5

Pytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej