There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

Zakup usług specjalistycznych polegających na przeprowadzeniu badań ankietowych dla Podmiotu Inkubowanego przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Chatbots Sp. z o.o.)

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3
Projekt umowy - Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej