Spółka ProgFood oferuje usługi w zakresie: analiz mikrobiologicznych żywności, analiz sensorycznych żywności, higieny produkcji żywności dla firm branży spożywczej.

Dysponujemy w pełni wyposażonym laboratorium mikrobiologicznym w wyniku otrzymania dofinansowania w ramach POPW 1.1.2. Naszym celem w realizowanym projekcie jest dostarczenie na rynek usług szacowania terminu przydatności i bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności w oparciu o matematyczne modele prognostyczne. Spółka ProgFood oferuje rozwiązanie opierające się na podstawach naukowych mikrobiologii prognostycznej, polegające na opracowaniu zindywidualizowanych matematycznych modelach predykcyjnych.