Laboratorium Związków Biologicznie Aktywnych
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
ZAKŁAD EKSTRAKCJI NADKRYTYCZNEJ

Laboratorium Związków Biologicznie Aktywnych wchodzi w skład Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej.

Badania i procesy prowadzone w laboratorium obejmują m.in.:
- separację związków biologicznie aktywnych metodą destylacji molekularnej, destylacji próżniowej z kolumną rektyfikacyjną oraz techniką chromatografii preparatywnej CPC,
- badanie składu ekstraktów, w tym olejów pod kątem związków lotnych, związków lipidowych oraz innych,
- ekstrakcję ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym w skali laboratoryjnej SFE,
- liofilizację surowców roślinnych,
- enkapsulację związków biologicznie aktywnych,
- konfekcjonowanie gotowego produktu (saszetki).

Aparatura i wyposażenie laboratorium:
- Instalacja do destylacji molekularnej
- Instalacja do destylacji próżniowej z kolumną rektyfikacyjną
- Aparat do ekstrakcji ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym
- Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS)
- Ultra-sprawny chromatograf konwergentny z ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (UPC 2 )
- Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS)
- Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)
- Chromatograf przeciwprądowy (CPC)
- Chromatograf gazowy sprzężony z analizatorem czasu przelotu (GC/MS-TOF)
- Enkapsulator
- Wyparka rotacyjna
- Liofilizator
- Saszetkarka

i więcej.