Wschodni Akcelerator Biznesu 2

29 grudnia 2023 roku podpisaliśmy umowę na realizację Projektu Wschodni Akcelerator Biznesu 2, którego Animatorem jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet I Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I - Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego.

W ramach platformy startowej WAB2 to 200 startupów otrzyma wsparcie w ramach usług podstawowych i specjalistycznych na realizację swojego pomysłu biznesowego. Usługi księgowe, prawne, podatkowe czy elementy strategii marketingowej to nieliczne, które zostały przygotowane dla młodych pomysłodawców. Indywidualne podejście do każdego z modelu biznesowego będzie stanowiło integralną część procesu inkubacji, który będzie prowadzony przy pomocy managera ekspertów oraz instytucji i firm wchodzących w skład partnerów i ekosystemu. Dodatkowym wsparciem dla startupu w ramach inkubacji będzie możliwość otrzymania grantu finansowego na realizację zadań niezbędnych do powstania MVP.

W ramach projektu przewidziano 5 obszarów specjalizacji: Rolno-spożywcza, Ekologia, Przemysł 4.0, Sport, Gamedev, które stanowią swoistą podstawę innowacyjnych produktów, usług powstałych w ramach prac Startupów inkubowanych w WAB2.