Nabór na ekspertów w perspektywie 2021-2027

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otwiera nabór ekspertów w ramach programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Wyłonieni eksperci będą współpracować z #PARP w obszarach:

  • oceny wniosków o dofinansowanie,
  • procedury odwoławczej,
  • opinii dotyczących realizowanych projektów oraz kontroli projektów.

Chętni mogą zgłaszać swój udział od 8 grudnia br. Nabór ma charakter ciągły.

Więcej informacji tutaj.