Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą do Celje, Słowenia połączonej z udziałem w 54. Międzynarodowych Targach Wielobranżowych MOS 2022 w terminie 14-18.09.2022 r. (+/- 2 dni)

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w następujących branżach:

 • budowlana
 • meblarska (wyposażenie wnętrz)
 • przemysłowa i maszynowa
 • motoryzacyjna
 • spożywcza
 • produkcja opakowań

 

Przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 5 przedsiębiorców

 

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje następujące koszty:

 • transport na trasie Polska – kraj docelowy wyjazdu dla 1 osoby,
 • zakwaterowanie dla 1 osoby,
 • udział w targach (jeśli dotyczy),
 • organizacja wizyt studyjnych oraz spotkań,
 • inne koszty dodatkowe związane z organizacją misji gospodarczej.

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

 • koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
 • diety pobytowe oraz koszty wyżywienia ,
 • koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
 • koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.,
 • inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe,
 • koszty zakupu wiz.

 

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia na etapie naboru na misję dostępne są pod adresem: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/misja-gospodarcza-do-slowenii-polaczona-z-udzialem-w-54-miedzynarodowych-targach

 

Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie udziału w misji udziela

Pani Aleksandra Śliwa (ds. międzynarodowej informacji i promocji gospodarczej w Departamencie Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości, UMWL w Lublinie)

tel. 81 478 14 69,

e-mail: aleksandra.sliwa@lubelskie.pl