INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, iż dni 24 grudnia 2021 r. oraz 07 stycznia 2022 r. będą dniami wolnymi od pracy
dla pracowników Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
Dni te zostały wyznaczone za święta przypadające w dniach 25 grudnia 2021 r. oraz 01 stycznia 2022 r.,
zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Prezesa Zarządu spółki Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników
Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. za dni święteczne wypadające w soboty.

Treść Zarządzenia nr 7/2021