Strefa pomysłodawcy to pilotażowy projekt, którego liderem jest PPN-T


Puławski Park Naukowo-Technologiczny został liderem ogólnopolskiego pilotażowego programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Strefa Pomysłodawcy - programu wspierania innowacyjności w Polsce, realizowanego przy wsparciu dwóch Partnerów.

Konsorcjum składa się z podmiotów stymulujących innowacyjne rozwiązania na rzecz transferu wiedzy, nauki i technologii. Jednym z Partnerów jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - jedna z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju, dysponująca nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną. Kolejnym Konsorcjantem jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. – Spółka celowa jednej z największych uczelni technicznych w Polsce – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadającej dostęp do wysokiej klasy infrastruktury badawczej i laboratoryjnej.

Strefa Pomysłodawcy to miejsce upowszechniania innowacji, gdzie tworzone będą nowe idee i pomysły, które skupiają zespoły i ludzi gotowych do eksperymentowania i poszerzania swoich horyzontów. Fizyczne strefy dla innowatorów, studentów, wynalazców, badaczy, pasjonatów techniki, rodzin i dzieci zlokalizowane zostaną w trzech miastach: Puławach, Poznaniu i Krakowie – w siedzibach członków Konsorcjum. Strefy powstaną w celu pomocy, doradztwa i wsparcia technicznego dla osób kreatywnych, które mają pomysły dotyczące rozwiązań naukowych, zainteresowanych innowacjami. To platforma wymiany koncepcji, sprawdzania potencjału biznesowego, technologicznego i komercjalizacyjnego.

Każda ze stref korzystać będzie z ekspertów w różnych dziedzinach, którzy pomogą ocenić i przetestować zgłaszane przez Pomysłodawców projekty, zapewniając im cenne wsparcie, umożliwiając dostęp do infrastruktury technologicznej i niezbędnej aparatury, laboratoriów potrzebnych do prowadzenia testów, konsultacji z pracownikami naukowymi, prototypowania, czy walidacji pomysłów.

Dla osób zainteresowanych innowacjami, młodych ludzi i rodzin organizowanych będzie w Strefie szereg wydarzeń kulturalnych, warsztatów, spotkań, zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń plenerowych.

Na cały okres prowadzenia tego pilotażowego projektu Ministerstwo Rozwoju przeznaczyło 5 mln zł. Istotnym elementem projektu jest sprawdzenie czy dany pomysł ma sens, czy może się sprawdzić, a następnie umożliwienie Pomysłodawcom uzyskania finansowania na dalszy rozwój pomysłu.

Nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu 2021 r.