Badanie ankietowe


Miasto Puławy przystąpiło do aktualizacji strategii rozwoju miasta. Będzie to kluczowy dokument określający strategiczne cele planowane do realizacji przez wspólnotę samorządową w nadchodzących latach. Chcemy poznać opinie mieszkańców na temat aktualnej sytuacji w mieście. W tym celu zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Ankieta dostępna jest do dnia 31 maja 2021 r. pod linkiem:
Badanie ankietowe