Ogłoszenie o konkursie dla przedsiębiorstw - Greennovations

Na podstawie zawartego w dniu 31 maja 2019 r. Porozumienia Greennovations – porozumienie dla ekoinnowacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. i Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. ogłasza konkurs pn.: Greennovations.
Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska stosowanych na terenie województwa lubelskiego. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub proces, ukierunkowany na oszczędność energii, surowców, wody, redukcję odpadów, redukcję hałasu, czy redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Pula środków przeznaczona na nagrody w ramach konkursu wynosi 1 000 000,00 zł.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 13 września 2019 r., wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: https://bit.ly/2JuxUKa