Ogłoszenie o otwartym konkursie na Partnera - Ośrodek innowacji