There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących opracowania projektu obudowy dla produktu Power Plant – urządzenia pozwalającego zwiększyć plony oraz skrócić czas wegetacji zbóż i roślin uprawnych

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 3
Projekt umowy - załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej