There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

Zakup usług specjalistycznych polegających na opracowaniu cyfrowych wizualizacji produktów kosmetycznych dla Podmiotu Inkubowanego przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Pearl Sp. z o.o.)

Zapytanie ofertowe
Wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 3
Projekt umowy - Załącznik nr 5
Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 4
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej