Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach to jedna z największych w regionie szkół zawodowych, do której corocznie uczęszczają setki uczniów, elastycznie dostosowująca swoją ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy i zapewniającą absolwentom swobodny wybór dalszej edukacji. W Puławach jej początkiem była filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Lublinie powołana 1 IX 1964r, kształcąca w zawodach branży budowlanej i motoryzacyjnej.

Obecnie to szkoła o utrwalonej pozycji kształcenia w tzw. twardych zawodach, cieszących się niesłabnącym zapotrzebowaniem wśród pracodawców i dających szerokie możliwości dalszego rozwoju. Zapewniając wysoki poziom nauczania, zwłaszcza w zakresie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do pomyślnego rozpoczęcia kariery zawodowej dba o wykorzystywanie w nauczaniu zawodowym nowoczesnych narzędzi pracy. Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach od kilku lat prowadzi współpracę z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, dzięki której uczniowie zawodu technik informatyk mogą rozwijać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z wykorzystaniem sprzętu i infrastruktury technologicznej PPN-T.

Zajęcia zawodowe informatyków w PPN-T obejmują szeroki zakres podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Współpraca szkoły z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym umożliwia praktyczne ćwiczenia w zaawansowanej konfiguracji systemów operacyjnych: Windows, Linux, porównanie wiedzy teoretycznej np. z projektowania sieci komputerowej z nowoczesną infrastrukturą sieciową PPN-T co umożliwia rozumienie i czytelność zasad zarządzania sieciami komputerowymi oraz konfiguracji różnych typów serwerów i urządzeń sieci. Równie cenna jest życzliwość dla uczniów wszystkich pracowników PPNT, atmosfera nauki i pracy, dzielenie się wiedzą fachową i doświadczeniami zawodowymi. Dalsza współpraca oparta na porozumieniu dyrekcji ZS nr 2 i Zarządu PPN-T zmierza do wprowadzenia innowacyjnych zajęć dydaktycznych również dla młodzieży klas mechanicznych i samochodowych, dla zdobycia unikalnych umiejętności, m.in. sterowania obrabiarkami CNC, wtryskarką hydrauliczną, zgrzewarką, grawerką czy drukarkami 3D.