Material Consulting Sp. z o.o. to spin-off Politechniki Warszawskiej, której jednym z udziałowców jest Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. Powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe związane z rozwojem inteligentnych materiałów i wzrostem zainteresowania wśród polskich firm i instytucji publicznych tworzeniem lub outsourcingiem aktywności proinnowacyjnych.

Spółka została założona w listopadzie 2018 r. i od tego momentu z sukcesem realizuje projekty badawczo-rozwojowe (własne oraz na zlecenie) na styku nauki i biznesu, w zakresie m.in. inteligentnych materiałów, chemii, biotechnologii, ICT, przemysłu 4.0 (w tym automatyzacji).

Zasięg prowadzonych działań ma charakter nie tylko lokalny czy krajowy – obejmuje również współpracę międzynarodową z innymi krajami UE.