Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
ZAKŁAD TECHNOLOGII ORGANICZNYCH

Główną część Zakładu stanowi Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych, które specjalizuje się w przetwórstwie i badaniach tworzyw.
Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny park maszynowy i oferuje usługi w następującym zakresie:

1. Kompleksowa analiza tworzyw i ich właściwości:
- termicznych
- spektroskopowych
- reologicznych
- mechanicznych

2. Przetwórstwo materiałów polimerowych metodą:
- wytłaczania
- wtrysku
- prasowania
- termoformowania
- walcowania

3. Otrzymywanie granulatów, folii oraz detali w skali wielkolaboratoryjnej.
Główny obszar prac badawczych prowadzonych w Laboratorium dotyczy opracowania technologii wytwarzania biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie surowców pochodzenia naturalnego.
Więcej informacji na temat działalności Zakładu Technologii Organicznych można znaleźć na stronie.