Grupa edukacja 3.0 to aktywny zespół trenerów i edukatorów – pasjonatów nowych technologii czerpiących satysfakcję ze swojej pracy. Każdy edukator wnosi do grupy swoje doświadczenie zgodne z dotychczasową pracą zawodową. Wszystkich łączy ciekawość świata i chęć rozwoju osobistego. Grupa Edukacja 3.0. to również prężnie działająca firma, która prowadzi innowacyjne szkolenia oraz badania a także eventy z zakresu nowych technologii dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Misją Grupy Edukacja 3.0 jest badanie i wdrażanie pionierskich technologii na rynek edukacyjny poprzez tworzenie nowych lub ulepszonych produktów (w tym szkoleń) oraz nabywanie wiedzy eksperckiej dotyczącej zastosowania nowych technologii w edukacji.
Oferta firmy realizowana jest poprzez działania Centrum Kompetencji Cyfrowych oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
Centrum Kompetencji Cyfrowych prowadzi działania edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik pracy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym nauczycieli i seniorów). Spośród wielu działań na szczególną uwagę zasługują: warsztaty dotyczące nauki programowania, warsztaty z Lego Education®, w tym warsztaty z robotyki, mechaniki, fizyki, pneumatyki, energii odnawialnej oraz przedmiotów humanistycznych, warsztaty dotyczące tworzenia gier komputerowych, oraz edukacji interdyscyplinarnej poprzez MinecraftEdu, zajęcia oparte o metodę webquest, gry terenowe, w tym miejskie oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, eventy technologiczne.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy prowadzi działania badawcze i wdrożeniowe dla edukacji i biznesu. W ramach działań ośrodka realizowane są diagnozy zapotrzebowania na działania szkoleniowe lub wychowawcze, prowadzone badania kwestionariuszowe i eye-trackingowe w obszarze edukacji, marketingu i skuteczności pracy, konstruowane i wdrażane nowe treści edukacyjne: scenariusze zajęć, aplikacje opartych o nowoczesne technologie (np. AR, VR) oraz eksperckie usługi doradcze.
Jesteśmy profesjonalnym i godnym zaufania partnerem dla klientów instytucjonalnych w zakresie obsługi projektów edukacyjnych. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym czy Uniwersytetem Dziecięcym UMCS.