AMLSEC - Wprowadzamy nowy standard monitoringu transakcji użytkowników w Internecie.

System AMLSEC zabezpiecza instytucje finansowe przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez obsługę w czasie rzeczywistym oraz integrację z istniejącymi systemami w instytucjach. Nasz system wprowadza unikatowe, niedostępne dotychczas rozwiązanie, które jednocześnie umożliwia monitorowanie użytkowników na potrzeby instytucji finansowych i przedsiębiorców. System przeprowadza analizę ryzyka danego klienta, transakcji jak i również jego podmiotów powiązanych.