Doradztwo / szkolenia / usługi biznesowe

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje:
pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do:

- małych i średnich przedsiębiorstw;
- osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
- osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;
- osób poszukujących pracy.

Pracownicy Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości są otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami mającymi na celu promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania, jak również z podmiotami działającymi na rzecz osób przechodzących proces reorientacji zawodowej.

Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach Punktu Konsultacyjnego KSU fundacja oferuje:
usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, w tym m.in.:
- jak założyć własną firmę;
- skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
- jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
- usługi informacyjne - opieka nad klientem, w ramach których klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze - transferu technologii, finansowanie zwrotne etc. Konsultanci PK KSU pomogą także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring działań klienta.

- usługi doradcze:
Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, która stanowi pomoc dla osób planujących założyć własną firmę we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej, w ramach której Konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, w szczególności m.in. skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej, pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, pomogą w analizie form i źródeł finansowania działalności, analizie SWOT, pomogą przy wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej czy wyborze formy opodatkowania oraz w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności;

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej usługa skierowana do już działających przedsiębiorców, w ramach której przedsiębiorcy mogą uzyskać kompleksową pomoc obejmującą wsparcie - doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:
- formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy, np. składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego;
- marketing przedsiębiorstwa;
- organizacja firmy;
- finanse przedsiębiorstwa, np. źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom, biznesplan.

Usługi informacyjne są bezpłatne dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta wyniesie jedynie 10% wartości usługi.

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje obecnie następujące szkolenia:
- Projekt "Wykwalifikowani. Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny"

W ramach projektu przewidziano szkolenia:
szkolenie "Recepcjonista" (stacjonarne) - 100 godzin lekcyjnych,
szkolenie "Profesjonalny menedżer gastronomii" (stacjonarne) - 100 godzin lekcyjnych,
szkolenie "Język angielski" (stacjonarne) – 60 godzin zajęć,
szkolenie "Asertywność w biznesie" (weekendowe) – 16 godzin zajęć,
szkolenie "Skuteczna komunikacja interpersonalna" (weekendowe) – 16 godzin zajęć,

- Projekt "Zmiana poprzez wiedzę i jakość"