Zarząd

Tomasz Szymajda - Prezes Zarządu

Radca Prawny. Obecnie Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. Poprzednio zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Posiada doświadczenie jako trener i wykładowca z dziedzin prawa. Wieloletni praktyk w stosowaniu ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane, a także ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa handlowego i gospodarczego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w rejestracji i tworzeniu spółek prawa handlowego m.in. z kapitałem publicznym oraz praktykę w realizacji projektów ze wsparciem środków unijnych. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. szkolenia z zakresu Prawo Zamówień Publicznych, Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji.

Rada Nadzorcza

Przemysław Pytlak - Przewodniczący Rady

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Członek Rady Nadzorczej PPNT Sp. z o.o. od 2016 roku.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zasadami udzielania pomocy publicznej, w szczególności z zakresu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych. Członek zespołu zarządzającego oraz Komitetu Inwestycyjnego jednego z Funduszy BridgeAlfa, wspartych w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR. Autor publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Łukasz Jaremek - Wiceprzewodniczący Rady

Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (egzamin radcowski - radca prawny), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Prawa (magister prawa), Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie.

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Jaremek, Lubelskim Ośrodku Samopomocy (projekt Poznaj swoje prawa – bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego), Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie jako komisarz skarbowy, Fundacji OIC Poland (Biurze Lubelskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) jako prawnik, Fundacji OIC Poland (Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Łukowie), Kancelarii Radcy Prawnego Kazimierz Bryk w Lublinie jako stażysta, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie Departamentu Prawno-Traktatowego jako praktykant, Prokuraturze Rejonowej Lublin-Południe jako praktykant.

Marcin Szewczak - Członek Rady