Rada do spraw Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest organem inicjującym, opiniodawczym oraz doradczym jednostki zarządzającej Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Rada powołana została w celu zapewnienia merytorycznej poprawności oraz trwałości realizowanych w PPN–T projektów naukowych, badawczych, edukacyjnych i gospodarczych oraz działalności Zarządzającego obiektem.

Członków Rady ds. PPN–T powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Puławy.

1Członkowie Rady ds. ds. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
W skład Rady wchodzą reprezentanci środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych:

Beata Kozik - Wiceprezydent Miasta Puławy,
dr inż. Justyna Ostrowska – Przedstawiciel Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,
prof. dr hab. Beata Cuvelier - Przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
Michał Krawczyk - Przedstawiciel Puławskiej Izby Gospodarczej,
Kamil Zięcina – Przedstawiciel Rady Miasta Puławy,
Andrzej Kuszyk – Przedstawiciel Rady Miasta Puławy,
Katarzyna Malesza-Dzido - Prezes Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości,
Jacek Paprota – Przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
dr Rafał Wawer – Przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
dr inż. Andrzej Zagórski - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ds. Współpracy z Przemysłem,
Andrzej Skwarek - Przedstawiciel Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA,
Robert Domański – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Puławy,
Andrzej Kramek – Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w Urzędzie Miasta Puławy,
Jarosław Pazik – zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Puławy.
2Zadania Rady ds. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Do zadań Rady należą:

- wyrażanie opinii w sprawie zgodności realizowanych przedsięwzięć gospodarczych, badawczych i naukowych z celami Puławskiego Parku Naukowo–Technologicznego,
- wyrażanie opinii w sprawie tworzenia oferty PPN–T i jej zgodności z misją i celami przyjętymi dla Puławskiego Parku Naukowo–Technologicznego
- wyrażanie opinii w sprawie realizowanych przedsięwzięć gospodarczych w Inkubatorze Technologicznym w zakresie ich celowości, efektywności i zgodności z przyjętymi zasadami,
- opiniowanie spraw wniesionych przez członków Rady, Właściciela Parku oraz Operatora Parku,
- opiniowania innych działań faktycznych jak i prawnych mających istotny wpływ na budowanie marki oraz realizacje celów PPN–T,
- ustalanie kierunków rozwoju w perspektywie długookresowej.