PUŁAWY (powierzchnia – 50,61 km2, mieszkańcy – 49 258 osób (stan na grudzień 2012) - położone są w zachodniej części województwa lubelskiego, na prawym brzegu Wisły, na granicy Wyżyny Lubelskiej i Mazowsza. Miasto uznawane jest za jedno z najbardziej "zielonych" miast w Polsce, a sąsiedztwo Kazimierskiego Parku Krajobrazowego zapewnia malownicze krajobrazy i stwarza możliwości aktywnego wypoczynku.

Puławy są miastem aktywnym gospodarczo. Włodarze dbają o stwarzanie udogodnień i ulg dla przedsiębiorców, wspierają instytucje realizujące projekty biznesowe oraz są współzałożycielem Puławskiego Parku Przemysłowego i właścicielem Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego usytuowanego na terenie o znaczącym potencjale produkcyjnym i logistycznym.

Kapitałem Puław jest wykształcona, wysoce wykwalifikowana i specjalistyczna siła robocza. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie nie tylko w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., uważanych za najbardziej rentowną i najstabilniejszą spółkę w regionie, ale również w pięciu ośrodkach naukowo-badawczych do których należą:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach

Sercem Puław jest niewątpliwie Park Czartoryskich, który swoją obecną formę w przeważającej części zapewnia inicjatywie księżnej Izabeli Czartoryskiej. Budowle takie jak: Dom Gotycki, Świątynia Sybilli, Brama Rzymska, Kaplica wzorowana na rzymskim Panteonie oraz przede wszystkim Pałac Czartoryskich, zapewniały w przeszłości Puławom status ważnego ośrodka politycznego i kulturalnego kraju w przeszłości status były, a nawet miano „Polskich Aten”.