Laboratorium Bioprocesów, Pion Technologii i Rozwoju, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Grupa Azoty Puławy, jako producent wysokiej jakości chemikaliów do zastosowań przemysłowych, nieustannie dokłada starań, aby zarówno stosowane procesy produkcyjne, jak i wytwarzane produkty, uczynić przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Zastosowanie procesów biotechnologicznych w przemyśle chemicznym pozwala w bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzać nowoczesne produkty z surowców odnawialnych i/lub odpadowych. Co więcej, umożliwia prowadzenie tych procesów w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperatur zbliżonych do temperatury otoczenia, minimalizując znacząco niebezpieczeństwo dla pracowników związane z prowadzeniem procesu wytwórczego. Ugruntowana na rynku pozycja wytwórcy nawozów mineralnych motywuje naszą Spółkę do opracowywania nowych, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska formuł nawozowych, dedykowanych pod konkretne zapotrzebowania roślin uprawnych i zasobności gleb, w tym o działaniu biostymulującym i ochronnym dla roślin.

Laboratorium Bioprocesów ukierunkowane jest, przede wszystkim, na realizację celów biznesowych Grupy Azoty Puławy z wykorzystaniem formuły projektów badawczo-rozwojowych. Mimo to, jesteśmy również otwarci na współpracę na zasadach rynkowych z podmiotami zewnętrznymi, które chciałyby skorzystać ze zgromadzonej w laboratorium specjalistycznej aparatury badawczej oraz kompetencji jego pracowników. Oferta usług Laboratorium skierowana jest w pierwszej kolejności do podmiotów gospodarczych i instytucji zainteresowanych prowadzeniem badań w skali laboratoryjnej, służących opracowywaniu nowoczesnych procesów wytwórczych dla szerokiej gamy bioproduktów, mających zastosowanie głównie w przemyśle chemicznym i rolnictwie.

 

Kontakt:

Marcin Podleśny - Kierownik Laboratorium

tel. 81 565 38 09

marcin.podlesny@grupaazoty.com