XIX Lubelski Festiwal Nauki

XIX Lubelski Festiwal Nauki, odbywa się w dniach 18-24 września 2023 r. pod hasłem Nauka dla przyszłości. Organizacji tegorocznej edycji przewodniczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Festiwal to niepowtarzalna okazja, by poznać najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne oraz spotkać wybitnych naukowców i ekspertów z różnych dziedzin.

W dniu dzisiejszym w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym ma miejsce Puławska edycja tego Festiwalu. Do udziału w wykładach zaprosiliśmy młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Na tegoroczną edycję Festiwalu Nauki składają się dwa wykłady realizowane w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

 

Pierwszy temat wykładów:

Współczesne zagrożenia pożarowe w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pojazdów elektrycznych oraz baterii litowo-jonowych.

Wykład poświęcony jest przedstawieniu informacji na temat występujących zagrożeń związanych z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W dalszej części wykładu przedstawiona będzie tematyka związana z występowaniem w życiu codziennym baterii litowo-jonowych i związanych z nimi zagrożeń pożarowo-wybuchowych. Na koniec przedstawione zostaną zagrożenia występujące podczas pożarów pojazdów posiadających napęd elektryczny i hybrydowy.

 

Drugi temat wykładów:

Udzielanie pierwszej pomocy przy użyciu ogólnodostępnych, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Wykład z pierwszej pomocy, na którym uczestnicy zdobędą wiedzę jak rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia. Kolejnym elementem wykładu jest zaznajomienie uczestników z aktualnie obowiązującymi zasadami resuscytacji oraz obsługi  defibrylatorów AED. Uczestnicy zapoznają  się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem, w związku z narastającym zagrożeniem ze strony pojazdów i urządzeń elektrycznych.