Z życia Firm - Bee Natural

Bee Natural - zdrowe pszczoły bez chemii!

Spółka Bee Natural powstała z pasji do nauki i zamiłowania do pszczelarstwa dwóch braci, Krystiana i Piotra Marszałek. Krystian jest doświadczonym naukowcem pracującym w instytucie naukowym, natomiast Piotr pomaga w prowadzeniu rodzinnej pasieki.

Wszyscy znamy popularne powiedzenie, że Jeśli zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną jedynie 4 lata życia. Pszczoły posiadają dwóch naturalnych wrogów: ludzi, którzy generują do środowiska ogromne ilości środków agrochemicznych i drobnoustroje, które wywołują śmiertelne w skutkach choroby pszczół. Jako startup nie jesteśmy w stanie wyeliminować środków agrochemicznych ale byliśmy w stanie opracować urządzenie do ochrony pszczół przeciw drobnoustrojom wywołującym choroby pszczół.

Pomysł na rozwiązanie problemu chorób pszczół wziął się z własnych potrzeb i chęci uniknięcia stosowania środków chemicznych w celu zapobiegania chorobom pszczół lub ich leczeniu. Początkowo powstała koncepcja, która bazowała na wykorzystaniu światła typu UV-C do inaktywacji drobnoustrojów. Następnie trzeba było opracować urządzenie, które w sposób skuteczny będzie w stanie te drobnoustroje inaktywować w tak liczebnej masie organizmów żywych. W ten sposób powstała koncepcja urządzenia Bee Safer, które składa się z dwóch elementów: dedykowanej nakładki na wlot do ula, przez którą każda pszczoła musi przejść chcąc dostać się do wnętrza ula oraz ramki, którą pszczelarz może aplikować do ula w czasie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Urządzenie może być zasilane z sieci ale również panelami fotowoltaicznymi w przypadku pasiek wędrownych. Uwierzyliśmy w ten pomysł na tyle, że dokonaliśmy zgłoszenia patentowego do UPRP i uzyskaliśmy raport z badania czystości patentowej, potwierdzający unikalność rozwiązania.


Pomysł ten, poza złożeniem wniosku do PARP w programie 1.1.1. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, został zgłoszony do Carpatian Startup Festival 2021 organizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Okazało się, że nasze rozwiązanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. W CSF 2021 wygraliśmy główną nagrodę w kategorii Idea Challenge. Ponadto dowiedzieliśmy się, że nasz wniosek złożony w PARP uzyskał rekomendację do finansowania i zostaniemy objęci inkubacją w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach Wschodniego Akceleratora Biznesu! Okres inkubacji był bardzo intensywny i cenny z punktu widzenia zdobycia wiedzy na temat prowadzenia biznesu. Finalnie na Demo Day po zakończeniu Inkubacji uzyskaliśmy wyróżnienie za nasz pomysł i zaproszenie na międzynarodową konferencję Infoshare. Inkubacja umożliwiła nam przebycie szeregu szkoleń, konsultacji oraz zapewniła opiekę merytoryczną dzięki której mogliśmy osiągnąć ten sukces - czyli stworzyć MVP urządzenia chroniącego rodziny pszczele przed drobnoustrojami. Skuteczność tego rozwiązania został potwierdzona w badaniach laboratoryjnych ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przed wprowadzeniem produktu na rynek konieczne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych.

Urządzenie to pozwoli ograniczyć koszty produkcji miodu o 36 do 53%, co wynika głównie z braku konieczności zakupu leków które są profilaktycznie i regularnie stosowane w pszczelarstwie oraz ograniczenia czasu pracy pszczelarza związanego z: zakupem leków, doglądaniem uli, aplikacją leków, sterylizacją urządzeń i uli oraz właściwym leczeniem w przypadku wystąpienia choroby.

Tylko w kraju mamy zarejestrowanych ok. 1,9 mln uli, co stanowi ok. 10% uli znajdujących się w EU, natomiast wszystkie ule znajdujące się w Europie stanowią zaledwie 12% uli znajdujących się na całym świecie, co stanowi ogromny potencjał do rozwoju naszej firmy na skalę światową.

https://www.facebook.com/people/Bee-Natural/100076014309033/