XVIII Lubelski Festiwal Nauki

Puławski Park Naukowo-Technologiczny już po raz kolejny przyłącza się, jako organizator do współtworzenia Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki, której głównym organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, odbyła się w dniach 10-16 września 2022 r. pod hasłem Ogrody Nauki. Puławska edycja Festiwalu za zgodą organizatora odbyła się w dniu 23.09.2022 r.

Organizatorom: Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II, Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie, Politechnice Lubelskiej, Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie oraz Urzędowi Miasta Lublin serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki.

Puławska edycja tegorocznego Festiwalu została zorganizowana w formie on-line w ramach współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości dla Szkół z terenu Miasta Puławy. Bankowcy dla Edukacji - lekcja realizowana w ramach Projektu BAKCYL.