PPN-T otrzymał Certyfikat Akademii Menadżera Innowacji


Puławski Park Naukowo-Technologiczny otrzymał Certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, który stanowi potwierdzenie ukończenia z sukcesem III edycji programu AMI, realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Możliwość udziału w programie, czas poświęcony na realizację jego założeń z pewnością przyczyni się do rozwoju potencjału naszej Spółki i jej pracowników.