Porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy pomiędzy PPN-T a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim


Dnia 16 września 2021 r. w Lublinie podpisane zostało Porozumienie o wzajemnej współpracy między Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II. Zamiarem stron jest podjęcie wzajemnej współpracy w obszarze zwiększenia absorpcji innowacji oraz usług badawczo-rozwojowych, w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz projektów rozwojowych.