XVII Lubelski Festiwal Nauki Nauka bez granic. Enjoy science!

Głównym organizatorem tegorocznej edycji Festiwalu, którego hasło brzmi: Nauka bez granic. Enjoy science!, jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny, jako współorganizator, zaprasza do udziału w puławskiej edycji Festiwalu. Wykłady dla młodzieży szkolnej z klas szkół ponadpodstawowych planowane są na dzień 22 września 2021 r.

Puławskie pokazy festiwalowe w bieżącym roku zostaną zachowane w formule wykładowo-warsztatowej. Tegorocznym motywem przewodnim będzie sinologia biznesu. Sinologia – chinoznawstwo; nazwa wywodzi się od łacińskiej nazwy China, Sina – dziedzina naukowa, zajmująca się wszystkim, co dotyczy Chin.

Sponsorem generalnym puławskiej edycji Festiwalu jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.