INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, iż dzień 04 maja 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Puławskiego Parku Naukowo–Technologicznego Sp. z o.o.
Dzień ten został wyznaczony za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prezesa Zarządu spółki Puławski Park Naukowo–Technologiczny Sp. z o.o. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 04 maja 2021 r. dla pracowników Puławskiego Parku Naukowo–Technologicznego Sp. z o.o.

Treść Zarządzenia nr 4/2021