INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.
Dzień ten został wyznaczony za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Prezesa Zarządu spółki Puławski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. dla pracowników Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.