Wykonanie przeglądów oraz wpisów do „Centralnego Rejestru Operatorów”, agregatów chłodniczych znajdujących się na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zapytanie Ofertowe
Zmiana numeru telefonu kontaktowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania