There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE NA PARTNERA – INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Ogłoszenie o konkursie - IOB
Formularz ofertowy - załącznik nr 1