There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

Zaprojektowanie i przygotowanie kompletnego, interaktywnego Prototypu (Mock-up), w tym przeprowadzenie badań użyteczności UX aplikacji na urządzenia mobilne (iOS & Android) KidsNow, która ma łączyć rodziców poszukujących aktywności dla dzieci oraz firmy je oferujące

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 3
Projekt umowy - Załącznik nr 4