There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

Zakup specjalistycznych usług polegających na wykonaniu opracowania naukowego w zakresie technologii hydroponicznych farm wertykalnych pod kątem określenia założeń dla modelu biznesowego przedsięwzięcia dla podmiotu inkubowanego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 3
Projekt umowy - Załącznik nr 4