There is nothing to show here!
Slider with alias zamowienia-publiczne not found.

Wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą celem wykonywania czynności polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym Sp. z o. o.

Umowa
Zapytanie ofertowe

Odpowiedź 1
Odpowiedź 2
informacja o wyniku postępowania IODO