Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm

Dnia 15 kwietnia na konferencji w Lublinie mieliśmy okazję zapoznać się z wynikami raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce, przygotowanego przez Bank Pekao S.A.

Sporządzony już po raz dziewiąty raport, po raz pierwszy zajął się również firmami średnimi. Tematem specjalnym tegorocznego badania była Ekspansja firm sektora MŚP na rynki zagraniczne. Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej wychodzą poza krajowy rynek, a eksport jest motorem wzrostu dla całej gospodarki. Przy kompleksowym wsparciu instytucji publicznych otoczenia biznesu i instytucji finansowych polskie firmy będą coraz silniej obecne na światowych rynkach.

Z badań wynika, że ogólny wskaźnik koniunktury w 2018 roku wyniósł 100,4 punktu co czyni sektor MŚP jednym z priorytetów strategii rozwoju. Ogólna ocena prowadzenia biznesu w Polsce uwzględnia trendy, potrzeby, oczekiwania, a przede wszystkim sytuację finansową polskich przedsiębiorstw.

Dotychczasowa analiza pokazuje, że statystycznie wśród polskich przedsiębiorców było więcej optymistów niż pesymistów. W roku 2018 najbardziej optymistyczne były firmy średnie.

Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się w Dzienniku Wschodnim:
Bank optymistycznie o lubelskich firmach