Zamówienia Publiczne

4 października 2019

Zaprojektowanie, wykonanie dokumentacji technicznej w programie FreeCad oraz wykonanie prototypu urządzenia do hydroponicznej uprawy i dystrybucji roślin w biurach

27 września 2019

Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących opracowania projektu obudowy dla produktu Power Plant – urządzenia pozwalającego zwiększyć plony oraz skrócić czas wegetacji zbóż i roślin uprawnych

25 września 2019

Zakup specjalistycznych usług polegających na wykonaniu opracowania naukowego w zakresie technologii hydroponicznych farm wertykalnych pod kątem określenia założeń dla modelu biznesowego przedsięwzięcia dla podmiotu inkubowanego

24 września 2019

Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących badania metodą jakościową w zakresie najczęściej wykorzystywanych surowców roślinnych wraz z określeniem ich potencjału i znaczenia w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i branżach pokrewnych

5 września 2019

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ „PRZYGOTOWANIE 25 PLANÓW DIETETYCZNYCH NA 7 DNI KAŻDY”

29 sierpnia 2019

KONSULTACJE, PROJEKT I WYKONANIE PROTOTYPU SYSTEMU AUTMATYZACJI WYMIANY PŁYNÓW DLA MODUŁU HYDROPONICZNEJ FARMY WERTYKALNEJ

29 sierpnia 2019

ORGANIZACJA WYDARZEŃ DEMO DAY

8 sierpnia 2019

Przeprowadzenie 10 webinarów z zakresu wystąpień publicznych

5 sierpnia 2019

Zakup usług specjalistycznych polegających na opracowaniu strategii komercjalizacji i wyceny przedsięwzięcia dla Podmiotu Inkubowanego SkyOS Sp. zo.o.

5 sierpnia 2019

Zakup usług specjalistycznych – stworzenie prototypu (MVP) wybranej funkcjonalności aplikacji mobilnej według metodologii Design Sprint do automatyzacji procesów agencji pracy tymczasowej w branży HoReCa dla Podmiotu Inkubowanego SkyOS Sp. z o.o.

26 lipca 2019

Zakup usług specjalistycznych polegających na przeprowadzeniu badań ankietowych dla Podmiotu Inkubowanego przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Chatbots Sp. z o.o.)

24 lipca 2019

Zakup usług specjalistycznych polegających na opracowaniu cyfrowych wizualizacji produktów kosmetycznych dla Podmiotu Inkubowanego przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Pearl Sp. z o.o.)

19 lipca 2019

Wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą celem wykonywania czynności polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym Sp. z o. o.

12 lipca 2019

Zakup usług specjalistycznych – ZAKUP SUROWCÓW, MATERIAŁÓW DO TESTOWEJ PRODUKCJI KOSMETYKÓW na rzecz Podmiotu Inkubowanego PEARL Sp. z o.o.

11 lipca 2019

Zakup usług specjalistycznych – Oprogramowanie do Zarządzania projektami budowlanymi

11 lipca 2019

Zakup usług specjalistycznych – UTWORZENIE NARZĘDZIA ANALITYCZNEGO W JĘZYKU PYTHON