Właściciel

PUŁAWY są miastem w województwie lubelskim. Liczą około 50 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 50,49 km2. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przebiega przez nie linia kolejowa Lublin - Warszawa, droga krajowa nr 12 na trasie Lublin - Radom. W Puławach są dwa czynne mosty na Wiśle: jeden zabytkowy im. Ignacego Mościckiego, zbudowany przed II wojną światową i nowy im. Jana Pawła II - wybudowany w 2007 r., prowadzący głównie ruch tranzytowy drogą kraową nr 12. Puławy posiadają również port rzeczny nad Wisłą, który w 2012 roku został zrewitalizowany i gruntownie rozbudowany. Obiekt nosi nazwę "Marina Puławy". O wyjątkowej pozycji miasta decydują zarówno bogata historia związana z czasami, gdy były siedzibą książęcej rodziny Czartoryskich, naukowe tradycje sięgające XIX wieku, jak i obecna międzynarodowa pozycja chemicznego potentata, jakim jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Rozwinięta infrastruktura komunalna przekłada się na wysoką jakość życia oraz nastawienie na intensywny rozwój. Charakter gospodarczy miasta określa działalność Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - największego polskiego wytwórcy nawozów azotowych, melaminy i kaprolaktamu. Ponadto w Puławach funkcjonuje ponad 4 tysiące podmiotów gospodarczych. Puławy są siedzibą wielu placówek naukowych o znaczeniu ogólnopolskim: Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Kwiarciarstwa, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

Puławy są miastem aktywnym gospodarczo. Włodarze dbają o stwarzanie udogodnień i ulg dla przedsiębiorców, wspierają instytucje realizujące projekty biznesowe oraz są współzałożycielem Puławskiego Parku Przemysłowego i właścicielem Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego usytuowanego na terenie o znaczącym potencjale produkcyjnym i logistycznym.

1PUŁAWY MIEJSCE ŚWIATOWEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
Puławy są ważnym ośrodkiem nauki i szeroko pojętej działalności badawczej, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Działalność realizuje pięć ośrodków naukowo-badawczych:

Instytut Nowych Syntez Chemicznych,
Instytut Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach,
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,
Państwowy Instytut Weterynaryjny,
Wojskowy Instytut Epidemiologii i Higieny,

Kapitałem Puław są wykształceni i kompetentni mieszkańcy, którzy znajdują zatrudnienie nie tylko w Zakładach Azotowych "PUŁAWY" S.A. u lidera polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego łączącego naukę i nowoczesne technologie z odpowiedzialnym biznesem, uważanych za najbardziej rentowną i stabilną spółkę w regionie, ale również w instytutach naukowo – badawczych funkcjonujących na terenie miasta.
2PUŁAWY MIASTO INWESTYCJI
Priorytetem władz samorządowych Puław jest zapewnienie mieszkańcom optymalnych warunków do życia i rozwoju, stąd w podejmowanych działaniach znajduje się wiele przedsięwzięć, mających na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej oraz poprawę infrastruktury. Miasto od dawna jest aktywne gospodarczo – oferuje system udogodnień i ulg dla przedsiębiorców wspierając instytucje i instrumenty okołobiznesowe. W 2003 roku utworzono Puławski Park Przemysłowy (2003) – najdalej wysunięty na wschód teren UE o tak znaczącym i specyficznym potencjale produkcyjnym i logistycznym. Miasto zainicjowało także utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zlokalizowana jest podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".
3PUŁAWY KULTURALNE
W Puławach toczy się bogate życie kulturalne. Głównym jego animatorem jest Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika", który od wielu lat organizuje imprezy rangi międzynarodowej: Warsztaty Jazzowe, Warsztaty Bluesowe, Warsztaty Gospel oraz inne wydarzenia o randze ogólnopolskiej. Ponadto w Puławach odbywają się: Puławskie Spotkania Lalkarzy, Turniej Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli" i szereg innych ciekawych wydarzeń, przedstawień, koncertów i przeglądów. Puławy są organizatorem cieszącego się z roku na rok coraz większą popularnością Puławskiego Festiwalu Muzycznego "Wszystkie Strony Świata". Biblioteka Miejska – wiodąca placówka w regionie – organizuje wiele spotkań autorskich i wystaw oraz realizuje interesujące projekty nakierowane na promowanie czytelnictwa i edukację, w tym uznany w środowisku kultury Festiwal Książki. Z Puław wywodzą się znani polscy aktorzy: Marian Opania, Agnieszka Pilaszewska, Elżbieta Jędrzejewska, reżyser Grzegorz Pacek, poeci: Bogdan Zadura i Sławomir Rudnicki, piosenkarka Danuta Błażejczyk, czy też prezenterka telewizyjna Paulina Sykut.
4PUŁAWY TURYSTYCZNIE
Niewątpliwie wizytówką regionu i atrakcją miasta jest zabytkowy zespół pałacowo-parkowy książąt Czartoryskich, który został ukształtowany w stylu krajobrazowym na przełomie XVIII i XIX w. wg koncepcji Izabeli Czartoryskiej. Jest to usytuowany na wiślanej skarpie rozległy kompleks, w którym mieściło się pierwsze w Polsce muzeum. Tu zapadły kluczowe decyzje dotyczące historii Polski i Europy, to miejsce rozbrzmiewało muzyką i patriotyczną poezją. Historię rodu Czartoryskich, dzięki któremu Puławy były nazywane Atenami Północy, prezentuje Muzeum Czartoryskich.

Zespół pałacowy to rozległy ogród krajobrazowy o powierzchni 30 ha. Pierwotnie został założony przez Lubomirskich, jako park regularny, a w latach 1731 - 1736 przybrał styl francuski. Pod koniec XVIII w. księżna Izabela zmieniła go w ogród romantyczny w stylu angielskim, umieszczając w nim szereg budowli ogrodowych i rzeźb. Dzisiaj w parku można zobaczyć odrestaurowane obiekty takie jak: pałac, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Altana Chińska oraz znakomite okazy przyrodnicze sprowadzone do Puław za czasów Czartoryskich.

Spotkanie z Wisłą w Puławach warto rozpocząć od nowoczesnej mariny. Jest to nowoczesny kompleks turystyczny, chętnie otwiedzany przez miłośników sportów wodnych. Tuż przy nim znajduje się dwupoziomowy parking. W marinie czeka na gości prawie 50 stanowisk jachtowych oraz wypożyczalnia rowerów i kajaków. Tuż obok powstało pole kempingowe i kamperowe. Latem organizowane są tu spływy, a przez cały rok można korzystać z wytyczonych w pobliżu ścieżek spacerowych i rowerowych. Istnieje możliwość zimowania i slipowania łodzi. Przy marinie znajdziemy też plac zabaw dla dzieci, a także jedyny w okolicy most zwodzony.
5PUŁAWY ATRAKCYJNE PRZYRODNICZO
Okolice terenów Zakładów Azotowych "PUŁAWY S.A." stanowią malownicze rezerwaty "Łęg na Kępie" i "Piskory", które z racji tego, że są zamieszkiwane przez rzadko spotykane gatunki ptaków, są nie lada gratką dla ornitologów i miłośników łona natury. W lasach i na terenach otwartych, w promieniu 4 kilometrów od Zakładów Azotowych "Puławy" żyją żurawie, bociany czarne, orliki krzykliwe, puchacze, gęgawy i bieliki. W granicach produkcyjnych "PUŁAW" stwierdzono gniazda 34 gatunków ptaków. Wśród nich wspomnieć można pustułkę, jaskółkę oknówkę, jerzyka, kuropatwę, gołębia miejskiego, kopciuszka, kosa, lelka, gawrona, kawkę, makolągwę, pliszkę siwą, sikorkę bogatkę, skowronka polnego, słowika szarego, szpaka, mazurka, wróbla, ziębę, pleszkę i gąsiorka. Na uwagę zasługuje obecność na tym terenie derkacza.
6PUŁAWY SPORTOWE
Puławy to miasto na Lubelszczyźnie w którym tradycje sportowe oraz symbioza przemysłu z samorządem, a przede wszystkim z codziennym życiem jego mieszkańców, przynosi społeczeństwu wymierne korzyści. W ciągu kilku ostatnich lat Puławy przeżyły całkowitą metamorfozę urbanizacyjną i estetyczną, wzbogacając się o szereg inwestycji użyteczności publicznej, ale przede wszystkim o nowe obiekty sportowe. W 2012 do użytku oddane zostały nowy Stadion Miejskich MOSiR, Marina Puławy wraz z bazą turystyczną, odkryty Aquapark wraz z wielotorowym basenem oraz sportowy Hotel Olimpic. W 2015 roku swoją działalność rozpoczęły wybudowane na nowo Puławskie Korty Tenisowe ze strefą otwartą oraz krytą, a w grudniu 2016 roku Miejskie Lodowisko. Warto wspomnieć, że praktycznie w każdej części miasta znajduje się odkryta siłownia, zmodernizowane boiska oraz miejsca służące aktywnemu wypoczynkowi. Miasto pracuje obecnie nad nowoczesną halą sportowo – widowiskową.

Nowoczesne obiekty sportowe, w tym: zmodernizowany stadion; hala sportowa z krytą pływalnią, siłownią i boiskiem do piłki ręcznej, jak również wykwalifikowani trenerzy, umożliwiają dzieciom i młodzieży wychowanie poprzez sport. Dzięki temu młodzi adepci sportu mogą trenować w sekcjach: piłki ręcznej, pływania, podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki i innych. Amatorzy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji fitness kluby, ścieżki rowerowe, aquapark oraz stoki narciarskie usytuowane w niedalekiej odległości: w Celejowie, Kazimierzu Dolnym, Parchatce oraz Rąblowie.

Rada ds. Parku

Rada do spraw Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest organem inicjującym, opiniodawczym oraz doradczym jednostki zarządzającej Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Rada powołana została w celu zapewnienia merytorycznej poprawności oraz trwałości realizowanych w PPN–T projektów naukowych, badawczych, edukacyjnych i gospodarczych oraz działalności Zarządzającego obiektem.

Członków Rady ds. PPN–T powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Puławy.

1Członkowie Rady ds. PPN-T
W skład Rady wchodzą reprezentanci środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych:

Paweł Szabłowski - Wiceprezydent Miasta Puławy,
prof. dr hab. Jadwiga Piskorska–Pliszczyńska – Przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach,
Halina Jarząbek – Przedstawiciel Rady Miasta Puławy,
Andrzej Kuszyk – Przedstawiciel Rady Miasta Puławy,
dr inż. Justyna Ostrowska – Przedstawiciel Instytutu Nowych Syntez Chemicznych,
prof. dr hab. Franciszek Woch prof. zw. – Przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach,
Andrzej Skwarek - Członek Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, Odpowiada za obszary: Pionu Technologii i Rozwoju, Pionu Energetycznego.
Jacek Paprota – Przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
Katarzyna Malesza-Dzido - Prezes Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości,
Michał Krawczyk - Przedstawiciel Puławskiej Izby Gospodarczej,
Andrzej Kramek – Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy,
Robert Domański – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy,
Jarosław Pazik – zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.
2Zadania Rady ds. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Do zadań Rady należą:

- wyrażanie opinii w sprawie zgodności realizowanych przedsięwzięć gospodarczych, badawczych i naukowych z celami Puławskiego Parku Naukowo–Technologicznego,
- wyrażanie opinii w sprawie tworzenia oferty PPN–T i jej zgodności z misją i celami przyjętymi dla Puławskiego Parku Naukowo–Technologicznego
- wyrażanie opinii w sprawie realizowanych przedsięwzięć gospodarczych w Inkubatorze Technologicznym w zakresie ich celowości, efektywności i zgodności z przyjętymi zasadami,
- opiniowanie spraw wniesionych przez członków Rady, Właściciela Parku oraz Operatora Parku,
- opiniowania innych działań faktycznych jak i prawnych mających istotny wpływ na budowanie marki oraz realizacje celów PPN–T,
- ustalanie kierunków rozwoju w perspektywie długookresowej.
3Rada Nadzorcza Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Puławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp z o.o. składa się z trzech członków:

- Przemysław Pytlak - Przewodniczący Rady
- Łukasz Jaremek - Wiceprzewodniczący Rady
- Marcin Szewczak - Członek Rady